Tapu İşlemleri , Tapu İçin Gerekli Belgeler

 

Tapu İçin Gerekli Belgeler

Bir taşınmazın tapu devir işlemleri taşınmazın bağlı olduğu tapu müdürlüğünde yapılır. Bu işlem için tapudan randevu alınması ve gerekli belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.Tapudan önce yapılacak işler ve tapu günü yapılacak işler olarak ikiye ayırmalıyız. 

 

                               Tapudan Önce ve Tapu Gününde Yapılacaklar;

   Tapu Öncesi Yapılacak İşlemler:

Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini alıcı mı/satıcı mı yapacağı netleştirilmeli,

Emlak Komisyonu ödemesi, tapu, dosya ile sigorta masrafları hesaplanmalı

Kredi kullanılacaksa,ucuz kredi veren banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı,

Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı,

Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli 

Zorunlu Deprem Sigortası dask yaptırılmalı,

Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

Kredi kullanacaklar,bankadan ipotek evrakları ile banka avukatının bilgileri alınmalı,

Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı

Bankanın avukatına randevu günü ve saati bildirilmeli,

Tapu Gününde Yapılacak İşlemler:

Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı,

 
https://www.gokturkemlak.com/ © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır -